Marek Wiśniewski – Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego

Od autora
Niniejsza praca przeznaczona jest dla studentów filologii polskiej. W zasadzie stanowi ona wstęp do fonologii współczesnego języka polskiego. Moją ambicją było w prosty i – mam nadzieję – przejrzysty sposób zapoznać studentów z cechami fonetycznymi polszczyzny i podstawową procedurą fonologiczną. Ograniczam się przy tym do spraw naprawdę podstawowych, nie wdając się w szczegółową charakterystykę systemu fonologicznego. Moim zdaniem skrypt ma dokładnie taką zawartość, jaka jest przyswajalna na początku edukacji polonistycznej. Wypełnia on więc lukę między podręcznikami szkolnymi a bardziej zaawansowanymi opracowaniami fonologii polskiej. Polski materiał fonetyczny interpretuję, posługując się teorią fonologiczną tzw. Szkoły Praskiej. Jest to, w moim przekonaniu, właściwy wybór dla początku edukacji językoznawczej. Zainteresowany student, poznawszy podstawy, samodzielnie może pogłębiać wiedzę, studiując także i inne teorie oraz bardziej szczegółowe analizy systemu fonologicznego współczesnej polszczyzny.   źródło okładki: http://www.kopernikanska.pl

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
9788323121336

liczba stron:
204

słowa kluczowe:
fonetyka , fonologia , polonistyka

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski