w

Marek Ziółkowski – Podstawy psychologii politycznej

Psychologia polityczna jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, która bada prawidłowości rozumienia i uprawiania polityki. Wiedza ta jest potrzebna wszystkim, którzy – na różnych szczeblach władzy – aktywnie uprawiają politykę bądź chcą to robić, oraz tym, którzy są raczej kibicami niż politycznymi graczami, ale chcą politykę lepiej rozumieć, widzieć w niej ludzi rozwiązujących specyficzne problemy i konflikty. Niniejsza książka przedstawia podstawową wiedzę na następujące tematy::
* uwarunkowania aktywności i bierności politycznej, motywy i formy tej aktywności, np. zachowania wyborcze, protesty, ekstremizm, rodzaje przywództwa;
* myślenie polityczne, źródła błędów, racjonalność i nieracjonalność poglądów, preferencji i zachowań politycznych;
* subiektywne rozumienie władzy i przekonania uwikłane w relacje władzy;
* geneza i dynamika konfliktów politycznych oraz sposoby ich rozwiązywania;
* procesy psychologiczne towarzyszące zmianie systemu:: psychologiczne aspekty negocjacji Okrągłego Stołu, utrata poczucia sensu otaczającego świata, problemy związane z tożsamością narodową w procesach globalizacji i integracji politycznej oraz gospodarczej, sposoby radzenia sobie z kosztami transformacji systemowej i postawy wobec reform i reformatorów;
* metody badania procesów psychologicznych wyjaśniających różne aspekty politycznego myślenia i zachowania.   źródło opisu: Zysk źródło okładki: Zysk

Wydawnictwo:
Zysk i S-ka
data wydania:
2002 (data przybliżona)

ISBN:
8372981450

liczba stron:
373

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski