w

Marek Żyromski – Teorie elit a systemy polityczne

Książka zawiera – w nowatorskim ujęciu – najważniejsze teorie elit oraz możliwości zastosowania teorii elit do analizy wybranych systemów politycznych. Autor dokonuje nowej klasyfikacji teorii elit, przyjmując jako główne kryterium pojęcia grupy i zbioru społecznego. W 1. części charakteryzuje teorie wcześniejsze (Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Charles W. Mills), które określały elitę jako zorganizowaną, spójną grupę panującą nad biernymi masami. W dalszych rozdziałach analizuje poglądy nowsze, które eksponują czynnik rywalizacji w obrębie zbioru elit (Harold D. Lasswell, Karl Mannheim, Suzanne Keller). Wybrane aplikacje teorii elit ukazują systemy preindustrialne, totalitarne, system demokratyczny (Wielka Brytania, USA) oraz elity w Polsce i Rosji w okresie transformacji ustrojowej.   źródło opisu: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007 źródło okładki: www.press.amu.edu.pl

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
9788323217855

liczba stron:
482

słowa kluczowe:
polityka

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski