Psychologia i socjologia

Maria Dudzikowa – O trudnej sztuce tworzenia samego siebie

Spis treści:
Spotkanie pierwsze, czyli oswajanie z tematem
Zamiast wstępu
Sprawdź, czy chcesz się oswoić
Oswajanie z pojęciem „poprzeczka”
Oswajanie się z tematami kolejnych spotkań
Oswajanie ze… sposobami oswajania się

Spotkanie drugie, czyli słowo o wartościach w świetle doświadczeń Małego Księcia , i nie tylko
Kilka pytań i co z nich wynika
Kiedy życie jest… na naradzie
Mały Książę odkrywa wartość róży
Człowiek na planecie zwanej Ziemią nie jest sam

Spotkanie trzecie, czyli dlaczego warto więcej BYĆ niż MIEĆ
Być czy nie być…? Oto jest pytanie
MIEĆ i BYĆ jako orientacje życiowe człowieka
MIEĆ „święty spokój” czy BYĆ „w ogniu”
Orientacja BYĆ jako szansa?
BYĆ… jak ten z Cervantesa?

Spotkanie czwarte, czyli o możliwościach tworzenia samego siebie
Noworodek nie zapisana taśma magnetofonowa czy nagrana płyta?
Optymistyczna koncepcja osobowości
Wychodzenie… poza własną biografię

Spotkanie piąte, czyli co to znaczy tworzyć siebie
Stróż i sędzia swoich czynów to trochę za mało…
…nie idzie przecież o to, żeby aprobować stagnację
…ruch ku wyższym formom

Spotkanie szóste, czyli tworzenie autoportretu
U źródeł samowiedzy
„Dążenie do środka”
„Wchodź w siebie bez pukania”

Spotkanie siódme, czyli „Komu w drogę, temu teraz!”
W stronę BYCIA
„Zaczynać stąd, gdzie się znajdujesz…”
„Nieustannie grane gamy”
Książki i ludzie
Miej do siebie żarliwą cierpliwość  

Wydawnictwo:
Nasza Księgarnia
data wydania:
1985 (data przybliżona)

ISBN:
83-10-08684-9

liczba stron:
3732

słowa kluczowe:
psychologia , osobowośc , charakter , orientacja

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski