Językoznawstwo

Maria Peisert – Formy i funkcji agresji werbalnej. Próba typologii

Spis treści:
– Formy agresji językowej – jawne formy napaści językowej z użyciem słownictwa znieważającego lub podlegającego tabu – jawne formy napaści językowej z użyciem słownictwa skodyfikowanego – formy zachowań implikujących domniemaną agresję – zakamuflowane formy agresji językowej – agresywne zachowania językowe angażujące otoczenie

– Funkcje agresywnych działań językowych – rozładowanie negatywnych emocji – osiągnięcie katharsis – wyrządzenie szkody odbiorcy przez pomniejszenie jego statusu – profanowanie sacrum – uzyskiwanie przez nadawcę korzyści w postaci tzw. Schadenfreude – autostymulowanie do odparcia ataku – ustanowienie hierarchii w relacji między osobami o różnym statusie – socjalizacja – zdobywanie statusu i podnoszenie prestiżu w grupie – wyrażenie solidarności z odbiorcą i dodanie mu odwagi do działania – integracja grupy – wspólna zabawa i pojedynki słowne – znieważanie odbiorcy w funkcji samopotwierdzania racji nadawcy – autoagresja słowna – autoprezentacja – przyciąganie uwagi odbiorców – zakłócanie merytorycznego dyskursu – magia słowna – agresja językowa jako środek terapeutyczny – agresja językowa jako rodzaj ekspresji artystycznej – prowokacja o charakterze erotycznym

– Role socjalne i miejsca sprzyjające powstawaniu aktów aresji werbalnej

– Językowe i parajęzykowe zachowania blokujące agresję.   źródło opisu: http://www.wuwr.com.pl/index.php?page=shop.product…(?) źródło okładki: http://www.wuwr.com.pl/index.php?page=shop.product…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
data wydania:
2004 (data przybliżona)

ISBN:
8322924801

liczba stron:
226

słowa kluczowe:
agresja , język , socjologia

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 3603 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i DOC.