Językoznawstwo

Mariusz Zagórski – Bogowie mieszkają na Palatynie. Oktawian August i jego program ideowy w „Metamorfozach” Owidiusza

Kwestia stosunku Owidiusza do Augusta i jego ideowego programu, jest bez wątpienia jednym z ważniejszych zagadnień zajmujących badaczy twórczości Mistrza z Sulmony. W toku dyskusji ukształtowały się zasadniczo dwa skrajne poglądy na ten temat. Wcześniejsze jest stanowisko, zgodnie z którym “Metamorfozy” podporządkowane są augustowskiej ideologii i są w zamyśle pochwałą samego Augusta, o czym świadczyć mają zamieszczone w dziele wzmianki na jego temat, jak również końcowa zapowiedź apoteozy pryncepsa. Druga grupa badaczy, kierując się analizą tych samych partii dzieła, widzi w „Metamorfozach” utwór “antyaugustowski”, w którym Owidiusz z ironią potraktował samego władcę, jak również ośmieszył lansowane przez niego ideały. Pogląd ten zainspirował także wielu do poszukiwania w tekście treści, które mogły przyczynić się do wygnania Poety z Rzymu. Wypada przy tym wspomnieć także o nurcie umiarkowanym, którego głównym przedstawicielem jest K. Galinsky. Stwierdza on, iż nie należy interpretować “Metamorfoz” w kategoriach czysto politycznych, a dzieło to jest z gruntu “augustowskie” w tym sensie, że traktuje o przemianach, a właśnie epoka augustowska była czasem największych przemian w dziejach Rzymu. Tymczasem kontekście poststrukturalizmu i historycyzmu pojawia się tendencja do postrzegania literatury jako złożonej, a przede wszystkim dynamicznej kategorii, która obejmuje przenikające się wzajemnie, społeczne, ekonomiczne, polityczne, czy filozoficzne aspekty rzeczywistości. Perspektywa ta prowadzi do poszukiwania kulturowego kontekstu dzieła literackiego, a to z kolei skłania do interpretowania aspektów politycznych literatury w znaczeniu szerszym, niż tylko jako odniesienie do konkretnych instytucji politycznych i osób sprawujących władzę. Nowy kontekst interpretacyjny sprawia, że pytanie, które jeszcze w latach trzydziestych ubiegłego stulecia postawił w pierwszym zdaniu swojego artykułu B. Otis: „Was Ovid an Augustan?”, nie tylko nie straciło na aktualności, ale nabrało nowego znaczenia.   źródło opisu: Tekst na tylnej stronie okładki źródło okładki: http://www.columbinum.com.pl/_files/publikacja/800×600/zagorski.jpg

Wydawnictwo:
Collegium Columbinum
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
8389973421

liczba stron:
173

słowa kluczowe:
Starożytność , Literatura antyczna , Literatura rzymska , Filologia klasyczna , Owidiusz , Oktawian August , Metamorfozy , Epika rzymska , Okres augustowski , Mitologia

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 2383 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku epub i mobi.