w

Marta Cywińska – Człowiek na pograniczu kultur

Prezentowany wybór wykładów został przygotowany głownie z myślą o studentach pedagogiki i socjologii zainteresowanych antropologią kultury oraz edukacją międzykulturową, a także uczestnikach humanistycznych fakultetów ogólnouczelnianych na SGGW oraz innych zajęć o charakterze interdyscyplinarnym, jak również z myślą o miłośnikach eseistyki naukowej niemieszczącej się w żadnych sztywnych ramach, stanowi on egzemplifikację tematyki obejmującej nie tylko analizę zjawisk miedzykulturowych, ale i innych zjawisk interdyscyplinarnych z ukłonem w stronę antropologii codzienności i zjawisk granicznych inspirowanych dziełem Carla Gustawa Junga. Niektóre z prezentowanych tu tekstów mają charakter tekstów mówionych i wymykają się normom podyktowanym przez słowo pisane.   źródło opisu: SGGW, 2010 źródło okładki: SGGW, 2010

Wydawnictwo:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7583-161-0

liczba stron:
136

słowa kluczowe:
antropologia , edukacja , Gustaw Jung

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski