Językoznawstwo

Marta Fik – Autorytecie wróć? – szkice o postawach polskich intelektualistów po październiku 1956

Obecnie ukazująca się książka to zbiór szkiców, esejów i recenzji Marty Fik, publikowanych w szeregu czasopism, tekstów wprawdzie doć różnorodnych, ale złączonych nicią przewodnią refleksji na temat roli i postaw intelgencji twórczej.

Wydawnictwo:
Errata
data wydania:
1997 (data przybliżona)

ISBN:
83-907833-0-4

liczba stron:
243

słowa kluczowe:
inteligencja polska

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski