w

Mateusz Droba – Podstawy prawa

“Podstawy prawa” są pierwszą pozycją w nowej serii publikacji wydawnictwa C.H. BECK – PLANSZE BECKA. Seria ta opiera się na prezentacji wiadomości w tablicach, schematach i wykresach, stanowiących samodzielne całości, w dominującym układzie: jedno zagadnienie – jedna strona.

“Podstawy prawa” składają się z trzech części.
W pierwszej zaprezentowane zostały elementarne zagadnienia prawa, tradycyjnie zaliczane do przedmiotu: “Prawoznawstwo” lub “Wstęp do prawoznawstwa”, znajdującego się w programie studiów prawniczych. Wiadomości te stanowią najczęściej także trzon przedmiotów prawnych nauczanych na kierunkach nieprawniczych w ramach “Podstaw prawa”, “Elementów prawa” czy “Encyklopedii prawa”.
W części drugiej zaprezentowana została podstawowa materia prawa konstytucyjnego, a więc przede wszystkim tematyka zasad ustrojowych państwa, struktura i kompetencje organów państwowych, a także podstawowe zagadnienia polskiego prawa wyborczego.
Cześć trzecia zawiera wiadomości z zakresu części ogólnej prawa administracyjnego. Przedstawia pojęcia typowe dla administracji, charakteryzuje różne rodzaje podmiotów administracyjnych, formy działania administracji za szczególnym uwzględnieniem aktów administracyjnych, a także elementy procedury administracyjnej.

“Podstawy prawa” kierowane są zarówno do studentów prawa, jak i słuchaczy kierunków nieprawniczych, umożliwiają szybkie porządkowanie i systematyzowanie materiału. Walory opracowania pozwalają kształtować krąg potencjalnych Czytelników szeroko – czyniąc z nowej propozycji Wydawnictwa C.H.BECK uniwersalne opracowanie podstawowych wiadomości o prawie.  

Wydawnictwo:
C.H. Beck
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-2550-052-8

liczba stron:
244

słowa kluczowe:
prawo , studia

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski