Michał Paweł Markowski – Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura

Michał Paweł Markowski (ur. 1962), pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Autor książki Nietzsche: filozofia interpretacji, tłumacz (m.in. tekstów Barthesa, Blanchota, Derridy, Kristevej, Levinasa, Lyotarda, Rorty’ego oraz książki P. Bondanelli, Umberto Eco. Semiotyka, literatura, kultura masowa), współredaktor 3 tomu Sztuki interpretacji.

Wydawnictwo:
Homini
data wydania:
2003 (data przybliżona)

ISBN:
8387933775

liczba stron:
432

słowa kluczowe:
Derrida , dekonstrukcja , literatura , filozofia

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski