w

Michał Witkowski – Podstawy Prawa Unii Europejskiej

Ambicją autorów niniejszej publikacji jest prezentacja czytelnikowi, w sposób zwięzły i systematyczny, kluczowych zagadnień z zakresu instytucjonalnego i materialnego prawa Unii Europejskiej. Należy wspomnieć, iż legislacja europejska liczy obecnie ponad 30 tyś. stron formatu A4, stanowiąc konglomerat norm międzynarodowoprawnych, konstytucyjnych, administracyjnych, norm gospodarczych sensu largo oraz norm socjalnych. Jest to materia pozostająca właściwie permanentnie in statu nascendi o niespotykanej dynamice. Z uwagi na powyższe Autorzy skupili się na wybranych zagadnieniach, należą do nich: geneza WE, przegląd koncepcji integracyjnych, status prawny Unii i jej relacje z państwami członkowskimi, zasady prawa unijnego, wspólnotowy porządek prawny, zagadnienia integracji politycznej, problematyka Unii Gospodarczo-Monetarnej, obywatelstwo europejskie, elementy wspólnotowego prawa gospodarczego, procedura stowarzyszeniowa i akcesyjna oraz konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa RP w UE. Adresatami publikacji są: studenci prawa, administracji, europeistyki, stosunków międzynarodowych, prawnicy, ekonomiści, pasjonaci integracji europejskiej.   źródło opisu: okładka źródło okładki: zdjęcie wykonane samodzielnie

Wydawnictwo:
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora”
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7285-305-9

liczba stron:
568

słowa kluczowe:
prawo , Unia Europejska , wykład , administracja , studia

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski