w

Mieczysław Łobocki – Altruizm a wychowanie

Książka dotyczy niektórych problemów altruizmu jako jednego z
podstawowych celów wychowania i możliwości jego realizowania w
procesie wychowawcym. W dwóch pierwszych rozdziałach najpierw określa
się altruizm jako świadoma, bezinteresowną i dobrowolną troskę o
innych ludzi, a następnie omawia się m.in. jego genezę, typologię i
związane z nim badania psychologiczne oraz charakteryzuje się altruizm
jako istotnie ważny problem pedagogiczny. Uzasadnia się też potrzebę
wychowania do altruizmy w świecie współczesnym i ukazuje granice
bezinteresowności w postępowaniu altruistyczynym. W kolejnych dwóch
rozdziałach ukazano podobieństwa i różnice międy alruizmem a miłością
bliźniego w ujęciu chrześcijańskim i opiekunem spolegliwym zgodnie z
założnieniami etyki niezależnej T. Kotarbińskiego. Z kolei mowa jest o
metodach uczenia się altruizmu (rozdział V) i psychospołecznych
uwarunkowaniach skutecznego wychowania do altruizmu (rozdział VI) oraz
dokonuje się przeglądu przykładnych zachowań altruistycznych w życiu
ludzi wielkiego serca i umysłu (rozdział VII).   źródło opisu: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004 źródło okładki: http://www.wydawnictwo.umcs.eu

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
data wydania:
2004 (data przybliżona)

ISBN:
8322711433

liczba stron:
157

słowa kluczowe:
altruizm , wychowanie , metody

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski