w

Mirosław Filipowicz – Konflikty narodowe i europejskie aspiracje państw bałkańskich

Unia Europejska – mimo dotykającego ją dziś głębokiego kryzysu – jest wciąż nad wyraz ambitnym i atrakcyjnym projektem mającym szansę na konstruktywny rozwój, który przebiegać może w wymiarze dalszego pogłębiania związków między państwami członkowskimi, ale też – co jest zgodne z jej charakterem – w kierunku akcesji nowej grupy państw członkowskich. Po przyjęciu Bułgarii i Rumunii możliwość taka otwiera się przed Bałkanami, w tym także przed państwami powstałymi w wyniku rozpadu dawnej Jugosławii oraz przed Albanią (…)
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej postanowił przedstawić diagnozę dotyczącą europejskich aspiracji i relacji z Unią Europejską poszczególnych państw tego regionu (…)   źródło opisu: od Redakcji źródło okładki: http://www.iesw.lublin.pl/

Wydawnictwo:
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
17321395

liczba stron:
197

słowa kluczowe:
konflikty , Bałkany , Unia Europejska

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski