w

Mirosław Nazar – Rozliczenia majątkowe konkubentów

Monografia poświęcona jest stosunkom majątkowym oraz zasadom i sposobom rozliczeń konkubentów. Autor uwzględniając w pełni nie tylko polskie orzecznictwo i literaturę przedmiotu, lecz także dorobek zachodnioeuropejskiej doktryny orzecznictwa sądowego, przedstawia i ocenia poszczególne koncepcję więzi majątkowych oraz rozliczeń byłych konkubentów formułując wnioski de lege lata i de lege ferenda.

Wydawnictwo:
Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze
data wydania:
1993 (data przybliżona)

ISBN:
83-85575-08-1

liczba stron:
234

słowa kluczowe:
prawo , konkubinat

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski