Językoznawstwo

Mirosław Strzyżewski – Romantyczne sfery muzykalne

Zawarte w książce Romantyczne sfery muzykalne. Literackie konteksty idei „musica iristrumentalis” artykuły i szkice dokumentują wieloletnie zainteresowanie autora literackimi i filozoficznymi aspektami idei muzycznych obecnych w epoce romantyzmu. Nie stanowią monograficznej całości, są tylko przybliżeniem wybranych wątków z polskiej estetyki i literatury romantycznej, które dotykają tematu muzyki instrumentalnej. Mogą być też odczytywane jako uzupełnienie i egzemplifikacja (w ograniczonym wymiarze) idei nieskończoności, która była przedmiotem dociekań w publikacji Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia (2010).Muzyka romantyczna stojąca w centrum myśli estetycznej i hierarchii dziedzin artystycznych (w ujęciu Schellinga i Schopenhauera) poprzez szczególną aurę i duchowość łączy rozmaite prądy, estetyki, formy i koncepcje w jednorodną całość. Nie sposób mówić o literaturze romantycznej czy malarstwie bez znajomości wizji muzyki w tamtym czasie. Stoi ona zarówno po jasnej, jak i ciemnej stronie romantyzmu. Dzięki niej odkrywamy niezbadane terytoria myśli i fantazji oraz zakamarki nieskończonej duszy.   źródło opisu: http://www.wydawnictwoumk.pl źródło okładki: http://www.wydawnictwoumk.pl

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
9788323125723

liczba stron:
200

słowa kluczowe:
romantyzm , muzyka

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 4846 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i DOC.