w

Norbert Pikuła – Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych

Książka ukazuje osobę w wieku podeszłym w różnorodnych kontekstach: społecznym, religijnym, fizjologicznym, a także wskazuje na możliwości pomocy osobom w wieku podeszłym wymagającym różnych form opieki długoterminowej. Ta przystępnie napisana książka będzie z pewnością ważną pozycją w bibliotece każdej osoby zajmującej się problematyką starzenia się. W szczególności korzyść z jej przeczytania odniosą osoby bez formalnego wykształcenia medycznego, zajmujące się na co dzień opieką nad seniorami.
Spis treści:
Wstęp ….. 7

Rozdział I Charakterystyka procesu starzenia się człowieka ….. 11

1. Starość – opis zjawiska ….. 11

2. Pojęcie starości i teorie dotyczące przyczyn starzenia się ….. 11

3. Zmiany zachodzące w procesie starzenia się ….. 15

4. Zmiany w psychice i w procesach myślowych ….. 21

5. Wybrane choroby wieku starszego ….. 25

6. Najczęstsze problemy duchowe osób starszych ….. 30

Rozdział II Ludzie w podeszłym wieku w Piśmie Świętym i nauce Kościoła ….. 43

1. Leciwość w Starym Testamencie ….. 43

2. Nowotestamentalne pojmowanie starości ….. 48

3. Wartość wieku starszego w nauczaniu Kościoła ….. 53

Rozdział III Działania prozdrowotne u osób starszych ….. 67

1. Pojęcie starości w kontekście zdrowia fizycznego ….. 67

2. Właściwe odżywianie w wieku senioralnym ….. 70

3. Aktywność ruchowa seniorów ….. 74

4. Rola dobrego snu w życiu seniora ….. 80

5. Życie bez nałogów ….. 83

6. Życie seksualne starszych ludzi ….. 88

Rozdział IV Sytuacja społeczna osób starszych ….. 93

1. Ludzie starsi w społeczeństwie ….. 93

2. Miejsce i rola ludzi starszych w rodzinie ….. 100

3. Aktywność społeczna i polityczna ludzi w podeszłym wieku ….. 109

4. Właściwe miejsce ludzi starszych w Kościele ….. 118

5. Duszpasterstwo ludzi w podeszłym wieku ….. 128

Rozdział V Wybrane płaszczyzny wspomagania osób starszych ….. 145

1. Sytuacja osób starszych w ramach pomocy społecznej ….. 145

2. Opieka długoterminowa nad osobami starszymi w Europie ….. 148

3. Pomoc osobom starszym w Polsce ….. 154

3.1. Wsparcie seniorów w ramach pomocy społecznej ….. 160

3.2. Usługi opiekuńcze ….. 168

3.3. Instytucje pomocy społecznej ….. 171

4. Pielęgnacja jako forma opieki nad osobami starszymi ….. 174

5. Aktywizacja osób starszych na przykładzie muzykoterapii i choreoterapii ….. 191

6. Postawy wobec starości ….. 205

Zakończenie ….. 209

Bibliografia ….. 211

Indeks osób ….. 225   źródło opisu: http://www.wydawnictwowam.pl/ źródło okładki: http://www.wydawnictwowam.pl/

Wydawnictwo:
WAM
data wydania:
kwiecień 2011 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7505-818-5

liczba stron:
228

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski