w

Norbert Pikuła – Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości

Książka składa się z czterech głównych rozdziałów. Pierwszy ma charakter teoretyczny. Przedstawiono w nim najważniejsze tezy socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne odnoszące się do sensu życia w kontekście przemian społecznych (w tym samotności osób starszych) oraz wyzwań edukacyjnych, jakie za sobą pociągają. W rozdziale drugim ukazano metodologiczne założenia badań własnych, które osadzono w paradygmacie badań ilościowo-jakościowych.Książka w zamierzeniu autora adresowana jest do pedagogów społecznych, pracowników socjalnych, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii, socjologii, politologii, nauk o rodzinie i teologii. Powinna być również dobrze przyjęta przez wszystkich opiekunów formalnych i nieformalnych, dla których ważne jest, aby osoby starsze nie utraciły sensu życia. W sytuacjach granicznych ważne wydaje się upatrywanie sensu zarówno w tym, co było, jak i w tym, co jest i będzie. Dostrzeganie w życiu sensu jest siłą motywującą do aktywnego realizowania go. Niezależnie bowiem od stanu psychofizycznego niezmiernie ważnym atutem życia człowieka jest odszukiwanie sensu tak w tym, co jest, jak i w tym, co będzie, w czasie obecnym, jak i przyszłym, w życiu ziemskim, jak i transcendentnym.   źródło opisu: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/poczucie-sensu…(?) źródło okładki: http://impulsoficyna.com.pl/okladki/big/978-83-7850-787-1.jpg?v=0

Wydawnictwo:
Oficyna Wydawnicza Impuls
data wydania:
20 lipca 2015

ISBN:
9788378507871

liczba stron:
218

słowa kluczowe:
Impuls , Pikuła , pedagogika , socjologia , geriatria

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski