w

Nullo Minissi – A człowiek wybrał słowo

Przetłumaczony z języka włoskiego esej naukowy jest poświęcony problemowi glottogenezy, czyli pochodzenia i przedhistorycznej ewolucji ludzkiego języka.
W rozdziale I autor rozważa problemy badawcze paleoantropologii i w przystępnej formie przedstawia proces antropogenezy. Dyskutuje kwestie sporne, polemizuje z niektórymi schematami badawczymi, referuje krytycznie nowszą literaturę przedmiotu. W rozdziale II analizuje szczegółowo hipotezę F. De Saussure’a i sposób jej wykorzystania przez H. Mollera i A. Cuny do stworzenia hipotezy indoeuropejsko-semickiej. Tematem rozdziału III jest proces tworzenia się rodzin językowych, a rozdziału IV – krytyka niektórych metod rekonstrukcji w indoeuropeistyce, głównie teorii “glottalicznej” T. V. Gamkrelidze i V. Ivanova. W rozdzialeV autor rozważa hipotezę archeologiczną C. Renfrew na temat anatolijskiej genezy i dyfuzyjnej ekspansji ludów indoeuropejskich na podstawie danych z zakresu (pre)historii rolnictwa.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
tytuł oryginału:
E l’uomo scelse la Parola

data wydania:
2002 (data przybliżona)

ISBN:
83-226-1152-8

liczba stron:
145

słowa kluczowe:
Językoznawstwo teoria

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski