Psychologia i socjologia

Oskar Kolberg – Krakowskie. Suplement do t. 5-8 Dzieła wszystkie t. 73/II

Krakowskie. Suplement do t. 5-8 Dzieła wszystkie t. 73/I-III. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrały i opracowały Elżbieta Millerowa, Danuta Pawlakowa i Agata Skrukwa. Poznań 2005. Ss. CXV, 521 + 542 + 585, ilustr.

Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Komitetu Badań Naukowych i Ministra Kultury.

Czterotomową monografię Krakowskiego wydał Kolberg w latach 1871-1875 jako tomy 5-8 Ludu. Obecnie jest ona dopełniona trzema woluminami, zawierającymi wszystkie zachowane w archiwum Kolberga a niedrukowane dotąd materiały folklorystyczne i etnograficzne z tego regionu oraz, zgodnie profilem tomów suplementowych, komentarze źródłowe do wydania XIX-wiecznego.

W otwierającym tom wstępie przedstawione są te wydarzenia z biografii autora Ludu, które miały znaczący wpływ na zawartość monografii, tj. okoliczności przeniesienia się badacza z Warszawy do Modlnicy (pod Krakowem), jego związki z krakowskim środowiskiem naukowym i przyjaźń z rodziną Konopków, której członkowie pomagali Kolbergowi także w organizacji badań w Krakowskiem. Następnie omówiony jest zasięg regionu przyjęty w monografii, metody zbierania materiałów i praca Kolberga nad ich wydaniem oraz scharakteryzowane są zachowane rękopisy i zasady edycji przyjęte w wydaniu obecnym.

Materiały suplementowe zamieszczone są w tomie 73 w porządku zbliżonym do układu treści monografii regionalnych Kolberga. Wolumin pierwszy zawiera niewielką ilość notatek do rozdziału ,,Lud”, następnie ,,Zwyczaje doroczne”, ,,Obrzędy rodzinne” i ,,Pieśni powszechne”. W ,,Materiałach do rozdziału >>Lud   źródło opisu: http://www.oskarkolberg.pl/page.php/1/show/122/ źródło okładki: zdjęcie własne

Wydawnictwo:
Instytut im. Oskara Kolberga
data wydania:
2005 (data przybliżona)

liczba stron:
542

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski

Wpis wyświetlony 3046 razy od 06.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku pdf i MOBI.