Psychologia i socjologia

Patrycja Kozłowska-Kalisz – Prawo karne materialne. Część ogólna

Książka stanowi kompletny wykład części ogólnej prawa karnego, który obejmuje wiadomości wstępne, naukę o ustawie karnej, naukę o przestępstwie oraz naukę o karze i innych środkach reakcji na przestępstwo. Podręcznik nie ma charakteru czysto teoretycznego, przedstawia bowiem problemy stosowania prawa karnego na tle bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji a także praktyków- głównie aplikantów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich.
Autorzy podręcznika są pracownikami Katedry Prawa Karnego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.   źródło opisu: Wolters Kluwer Polska, 2011 źródło okładki: własne

Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-264-1633-0

liczba stron:
506

słowa kluczowe:
prawo , prawo karne

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski