w

Paweł Malendowicz – Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku

Anarchizm jest kierunkiem myśli politycznej, którego cechą jest sprzeciw wobec wszelkiego przymusu stosowanego wobec jednostek i grup ludzkich, narzuconego przez inne jednostki bądź organizacje, instytucje lub normy społeczne. Sprzeciw ten jest wynikiem maksymalizowania znaczenia wartości wolności człowieka w stosunkach z innymi ludźmi, opartych na równości i solidarności.

Celem książki jest wyjaśnienie znaczenia pojęcia współczesnego anarchizmu w kontekście przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku. Zostały w niej zdiagnozowane przejawy aktywności ruchu anarchistycznego w aspekcie zróżnicowanych tendencji jego przemian. Analizie zostały poddane treści myśli anarchistycznej, z uwzględnieniem cech różniących jej nurty oraz wartości stanowiących o ich warstwie wspólnej. Zsyntetyzowane zostało stanowisko ruchu wobec zmian politycznych, gospodarczych i kulturowych na świecie.   źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl/politologia-socjolo…(?) źródło okładki: http://www.ksiegarnia.difin.pl/politologia-socjolo…»

Wydawnictwo:
Difin S.A.
data wydania:
2013 (data przybliżona)

ISBN:
9788376418162

liczba stron:
452

słowa kluczowe:
anarchizm

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski