w

Piotr Grzegorz Michalik – Wiedzmy, święte i boginie. Postać kobiety w wierzeniach Indian z gór Zongolica w Meksyku

Publikacja Piotra G. Michalika jest poświęcona analizie wybranych wierzeń i pamięci ustnej ludów rdzennych Nahua zamieszkujących region Sierra Zongolica w Meksyku. Autor skoncentrował się przede wszystkim na watkach mitycznych postaci kobiecych przyjmując termin mitologemów kobiecych.Publikacja opiera się przede wszystkim na bezpośrednich źródłach etnograficznych i jest rezultatem badań terenowych prowadzonych przez autora podczas długotrwałych pobytów na miejscu. Należy ją zaliczyć do prac z zakresu religioznawstwa regionu mezoamerykańskiego, z silnym ciążeniem ku analizom etnohistoryczno-etnograficznym, przy dobrym wykorzystaniu współczesnego kontekstu antropologicznego. Autor polemizuje z popularnym, zarówno w klasycznych, jak i współczesnych opracowaniach, poglądem wiążącym mityczne postacie kobiece z obszaru Mezoameryki niemal wyłącznie ze sferą płodności i rolnictwa.W kontekście szeroko zarysowanego obrazu kultury tubylczej autor szczegółowo analizuje wybrane postaci i mitologemy kobiet. Najpierw omawia rolę Dziewicy z Guadalupe oraz innych żeńskich świętych katolickich, które nazywane są zbiorczo Tonantzin. Następnie analizuje postać Tlalokan Nana – władczyni podziemnej krainy Tlalokan oraz Xiwimeh – kobiety o długich włosach, które przybierają postać ognistej kuli. Na koniec koncentruje się na postaci Llorony, legendarnej meksykańskiej Płaczki, której pierwowzorem w kontekście gór Zongolica była bogini wód Iztaccihuatl. Ostatnia część książki skrótowo omawia inne mniej popularne postacie kobiece w wierzeniach Nahua z Sierra Zongolica.W opinii recenzentów książka uzupełnia i systematyzuje bardzo cenny materiał etnograficzny opisujący wierzenia ludów rdzennych Nahua. Dodatkowo publikacja zawiera bogaty materiał ilustracyjny (40 stron). Książka znajdzie swoich odbiorców wśród etnografów, antropologów kultury, religioznawców oraz osób zainteresowanych kulturą mezoamerykańską.   źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Nomos
ISBN:
9788376881584

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski