w

Pippa Norris – Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie

Autorzy książki są wybitnymi specjalistami w dziedzinie badań ilościowych nad procesami zmian społecznych i kulturowych. Praca stanowi swoistą syntezę ich dorobku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przemian religijnych w kontekście przemian kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Autorzy biorą pod uwagę różnego rodzaju dane z wielu krajów; po raz pierwszy obok krajów zdominowanych przez chrześcijaństwo pojawia się pytanie o islam. Pokazują związki pomiędzy orientacją religijną, polityczną, zachowaniami wyborczymi i demograficznymi. Książka ta jest wzorcowym przykładem analiz, jakie można prowadzić na dużym materiale porównawczym, przy jednoczesnym mocnym wsparciu ze strony teorii religii.   źródło opisu: Nomos, 2005 źródło okładki: www.nomos.pl

Wydawnictwo:
Zakład Wydawniczy NOMOS
tytuł oryginału:
Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide

data wydania:
2005 (data przybliżona)

ISBN:
8360490183

liczba stron:
399

słowa kluczowe:
religia , politya , socjologia religii

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski