w

praca zbiorowa – Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Niniejsza książka jest opracowaniem zbiorowym poświęconym wybranym zagadnieniom bezpieczeństwa wewnętrznego. Autorzy mają nadzieję, że przynajmniej częściowo wypełniają istniejącą lukę na rynku wydawniczym.
Treść książki obejmuje trzy wymiary bezpieczeństwa – teoretyczno-normatywny, podmiotowy oraz przedmiotowy.

Wydawnictwo:
Elipsa
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788371518461

liczba stron:
365

słowa kluczowe:
Politologia , bezpieczeństwo narodowe

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski