praca zbiorowa – Chemia żywności- skład, przemiany i właściwości żywności

W pracy przedstawiono skład chemiczny, właściwości fizyczne i chemiczne oraz przemiany składników żywności, ze szczególnym uwzględnieniem tych cech, które wpływają na jakość sensoryczną, wartość odżywczą oraz przydatność technologiczną surowców i produktów żywnościowych. Omówiono również dodatki do żywności ich właściwości chemiczne i funkcjonalne, a także regulacje prawne odnoszące się do ich stosowania. Opisano stan skażenia żywności, oszacowano wynikające z niego zagrożenia dla zdrowia konsumentów oraz przedstawiono technologiczne możliwości zmniejszania tych zagrożeń. Podano także wiele informacji przydatnych w przetwórstwie żywności i w żywieniu człowieka, dotyczących m.in.: jakości i uzdatniania wody, strat występujących wskutek obróbki produktów żywnościowych, metod oznaczania oraz wartości biologicznej składników żywności, a także obecnych w żywności związków rakotwórczych i przeciwrakowych.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
data wydania:
2000 (data przybliżona)

ISBN:
8320424488

liczba stron:
624

słowa kluczowe:
żywienie , chemia żywności , technologia żywności

kategoria:
nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)

język:
polski