praca zbiorowa – Dzieje literatur europejskich Tom II

Cz. 1: Literatura niemieckiego obszaru językowego, literatura holenderska i flamandzka, literatura angielska, literatura amerykańska (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej).
Cz. 2: Literatura staroskandynawska, literatura islandzka, literatura norweska, literatura duńska, literatura szwedzka, literatura fińska, literatura estońska, literatura łotewska, literatura litewska.

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
słowa kluczowe:
historia literatury

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski