w

praca zbiorowa – Encyklopedia Socjologii. Suplement

“Encyklopedia socjologii” jest pomyślana jako kompendium ważniejszych zagadnień podejmowanych współcześnie przez socjologię, ze szczególnym uwypukleniem problemów żywych w polskim środowisku socjologicznym. Dzieło to jest adresowane do profesjonalnych socjologów, przedstawicieli innych nauk społecznych, nauczycieli, profesjonalnych i nieprofesjonalnych organizatorów życia społecznego, publicystów i – co nie mniej ważne – do rzeszy słuchaczy uniwersyteckich studiów socjologicznych, a także wszystkich innych czytelników zainteresowanych socjologią nie ze względów profesjonalnych, lecz powodowanych bezinteresowną ciekawością poznawczą.
Hasła “Encyklopedii Socjologii” koncentrują się wokół kilku głównych działów tematycznych: wielkie teorie społeczeństwa i kultury; epistemologiczne i metodologiczne zagadnienia socjologii; teoretyczne kategorie analizy socjologicznej; doktryny społeczno-gospodarcze, prądy ideologiczne i ruchy społeczne; dzieje socjologii; główni twórcy i teoretycy; zagadnienia, którymi socjologia zajmuje się wespół z innymi naukami; wreszcie zastosowania socjologii w praktyce społecznej.   źródło opisu: Oficyna Naukowa, 2005 źródło okładki: http://www.oficyna-naukowa.home.pl/sklep/image_fun…»

Wydawnictwo:
Oficyna Naukowa
data wydania:
2005 (data przybliżona)

ISBN:
83-88164-92-9

liczba stron:
460

słowa kluczowe:
Encyklopedia , Socjologia , Nauki Społeczne , Paradygmaty nauk społecznych , Metodologia nauk społecznych , Ruchy społeczne , Zjawiska społeczne , Historia nauk społecznych , Analiza socjologiczna

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski