praca zbiorowa – Fantastyczność i cudowność : fantasy w badaniach naukowych

Publikacja stanowi kolejne, drugie ogniwo studiów o wspólnym tytule Fantastyczność i cudowność. O ile w tomie pierwszym z tej serii naczelnym tematem uczyniliśmy literaturę fantasy i sztukę fantastyczną w badaniach naukowych, o tyle w tomie niniejszym ów problem uszczegóławiamy — za punkt ciężkości obieramy zagadnienia skupione wokół źródłowości fantasy. […] Książka zawiera dwadzieścia siedem artykułów. Ich Autorom, którzy zechcieli wziąć udział w konferencji, a następnie udostępnili do druku swoje teksty, zaproponowaliśmy pełną swobodę w podejściu metodologicznym. W ten sposób powstał zbiór rozpraw i szkiców ukazujących różne modele metod badawczych, właściwych dla reprezentowanych tu dyscyplin naukowych. W poszczególnych partiach tomu odnajdziemy zatem rozważania, które powstały z punktu widzenia literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, religioznawców i filozofów z kilkunastu ośrodków badawczych Polski i USA.   źródło opisu: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 źródło okładki: źródło własne

Wydawnictwo:
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788374812443

liczba stron:
229

słowa kluczowe:
Literatura fantastyczna tematyka

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski