Ebooki

praca zbiorowa – Katechizm Kościoła Katolickiego

Katechizm Kościoła Katolickiego – pierwszy po Katechizmie Soboru Trydenckiego (1566) jednolity i autorytatywny wykład prawd wiary i moralności. Opracowany po Soborze Watykańskim II Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawia wiernie i w sposób uporządkowany nauczanie Pisma Świętego, Tradycji i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a także duchowe dziedzictwo Ojców i Świętych Kościoła. Treść ujęta w nowy sposób odpowiada na pytania naszej epoki. Katechizm nie jest dokumentem magisterium Kościoła w tym samym sensie co np. encyklika czy konstytucja apostolska – zawiera bowiem prawdy już gdzie indziej podane i wyjaśnione, ale zawarte w nim treści posiadają zasadniczo status obowiązującej doktryny – zwłaszcza, że Katechizm Kościoła Katolickiego jest zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, a w swym pełnym wydaniu zawiera szczegółowe przypisy powołujące się na tekst Pisma Świętego lub nauczanie Tradycji Kościoła.   źródło opisu: Pallotinum, 1994. źródło okładki: www.pallotinum.pl

Wydawnictwo:
Pallottinum
tytuł oryginału:
Catechism of the Catholic Church

data wydania:
1994 (data przybliżona)

ISBN:
83-7014-221-4

liczba stron:
738

słowa kluczowe:
wiara , Kościół , Watykan , katolicyzm , moralność , chrześcijaństwo

kategoria:
religia

język:
polski

Dodaj komentarz