Historia

praca zbiorowa – Przesiedlona młodość. Wspomnienia mieszkańców gminy Główczyce

Dzięki życzliwości osób, które zechciały się podzielić swoimi wspomnieniami możemy zapoznać się z ich burzliwymi, a często i tragicznymi losami. Przegrana wojna obronna, bestialstwo obu okupantów – niemieckiego i sowieckiego, wysiedlenia i ludobójstwo polskiej ludności na Kresach – Historia wyjątkowo ciężko doświadczyła pokolenie bohaterów tej książki. Brutalność wojny dosięgła również zamieszkujących te tereny Niemców, a szczególnie cywilów, których w 1945 roku spotkał odwet wkraczającej na te tereny Armii Czerwonej. Pomorze Środkowe stało się także nowym domem dla wysiedlonej z południowo-wschodniej Polski ludności łemkowskiej i ukraińskiej.
Lata powojenne, szczególnie pierwszy okres zagospodarowywania Ziem Odzyskanych był czasem biedy i ciężkiej pracy, prób ułożenia sobie życia w nowym miejscu. Kolejne dekady Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej upływały na podniesieniu z wojennych zniszczeń i zagospodarowaniu tych terenów przez przybyszów z całego obszaru II Rzeczpospolitej, jak również tych nielicznych autochtonów, którzy zdecydowali się pozostać w miejscu swojego urodzenia.
Ludzkie widzenia świata wraz ze sposobami jego postrzegania i porządkowania są ściśle powiązane nie tylko z miejscem, ale i z konkretnym czasem. Tak złożona i wieloaspektowa konstrukcja jaką jest świadomość jednostek czy grup społecznych pozostaje w dużej mierze poza strefą osiągalną przez badanie wyłącznie zabytków kultury materialnej. Niezbędnym uzupełnieniem będzie w takiej sytuacji pamięć ludzka, dzięki której obraz tego „co było” i co ważniejsze „jak było” zostanie nie tylko zachowany w świadomości samych świadków, ale staje się również udziałem kolejnych pokoleń. Próbą takiego utrwalenia dla obecnych i przyszłych mieszkańców Główczyc historii tej ziemi jest właśnie niniejsza książka.   źródło opisu: Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach 2013 źródło okładki: http://gok-glowczyce.pl/

Wydawnictwo:
Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach
data wydania:
2013 (data przybliżona)

ISBN:
9788393756001

liczba stron:
158

słowa kluczowe:
Historia , regionalistyka , Główczyce , Słowińcy , Ziemie Odzyskane , przesiedlenia , II wojna , Kresy , Pomorze , Kaszubi

kategoria:
historia

język:
polski

Dodaj komentarz