w

praca zbiorowa – Psychologiczny kontekst problemów społecznych

Jest to praca naukowa pod redakcją profesorów Heleny Sęk i Stanisława Kowalika. Zawiera następujące artykuły kadry naukowej UAM w Poznaniu:
Stanisław Kowalik: Rozwiązywanie problemów społecznych w zbiorowościach zorganizowanych i spontanicznych;
Anna Brzezińska: Edukacja wobec wyzwań społeczności lokalnych;
Wojciech Poznaniak: O niektórych przyczynach i mechanizmach bierności społecznej;
Michał Stasiakiewicz: Człowiek w świetle reklamy. Źródła psychologicznych zagrożeń;
Aleksander Hauziński: Determinanty percepcji przestępczości w środowisku wielkomiejskim;
Teresa Chirkowska-Smolak: Interwencja psychologiczna wśród bezrobotnych;
Helena Sęk: Teoria wpływu społecznego a promocja zdrowia: problemy i dylematy;
Małgorzata Adamczak, Dariusz Godlewski, Małgorzata Stawicka, Joanna Szklarska, Zbigniew Woźniak: Wiedza o nowotworach wśród uczniów szkół ponadpodstawowych;
Jolanta Szynkarczuk: Interwencja kryzysowa i pomoc społeczna;
Stanisława Kowalik, Marzenna Zakrzewska: Psychospołeczne uwarunkowania ustosunkowania się ludzi do transplantacji narządów.   źródło opisu: opis własny na podstawie spisu treści źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
mniej…
data wydania:
1999 (data przybliżona)

ISBN:
8371121326

liczba stron:
204

słowa kluczowe:
psychologia , socjologia

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski