w

praca zbiorowa – Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku

Najważniejszymi tematami socjologii początku XX wieku były tożsamość narodowa oraz rozpad tradycyjnych,współnotowych form współżycia społecznego. Socjologia końca wieku skupia uwagę raczej na problemach społeczeństwa światowego. Jednocześnie w centrum jej zainteresowań pozostaje różnorodność kultur, indywidualność osoby i jej zagrożenia. Te złożone zagadnienia znalazły opracowanie w dziełach Floriana Znanieckiego, który jest autorem odkrywczych idei w dziedzinie socjologii narodu i pionierskim teoretykiem społeczeństwa globalnego.

Przedstawiona książka stanowi owoc międzynarodowego sympozjum Zorganizowanego przez Katedrę socjologii KUL-u.
Zawiera prace uczonych z USA, Wlk. Brytanii, Niemiec, Włoch ,Australii i Polski, którzy uznali idee Znanieckiego za warte przedyskutowania w kontekście współczesnej kondycji socjologii i społeczeństwa na granicy epokowych przesileń. Na prezentowany czytelnikowi tom składa się 16 tekstów dotyczących problemów interesujących Znanieckiego, do rozwiązania których wniósł on znaczący wkład. Są to pluralistyczna rzeczywistość kulturowa – lokalność i uniwersalność, wiedza o społeczeństwie, – jej racjonalność, irracjonalność, osoba społeczna, między socjalizacja a indywidualnością, państwo, naród i społeczeństwo światowe w procesach integracji i globalizacji, konfliktowe i kooperacyjne, działania społeczne; wyjaśnianie i interpretacja zmian społecznych. Zbiegają się w nich zarówno teoretyczne, jak i praktyczne wyzwania wobec których stają pokolenia odchodzące i wchodzące w życie na przełomie XX i XXI wieku   źródło opisu: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uni…(?) źródło okładki: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uni…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
data wydania:
1999 (data przybliżona)

ISBN:
8387703613

liczba stron:
419

słowa kluczowe:
Socjologia XX w. , Znaniecki ,

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski