w

praca zbiorowa – Wprowadzenie do neurologopedii

„Wprowadzenie do neurologopedii” stanowi unikatowe opracowanie w skali kraju, ponieważ po raz pierwszy problematyka neurologopedii jest przedstawiana od strony medycznej. Zespół autorów, w skład którego wchodzą lekarze – specjaliści wielu dziedzin medycyny (otolaryngologii, audiologii, foniatrii, neurologii dziecięcej i dorosłych, psychiatrii i medycyny pracy), a także uznani specjaliści z zakresu neurologopedii, logopedii, psychologii, surdopedagogiki, fizjoterapii oraz protetyki słuchu, przedstawił w tym opracowaniu szerokie, wieloaspektowe spojrzenie na problemy zaburzeń mowy. […] Główną tematykę podręcznika stanowią podłoże anatomiczne i patofizjologiczne oraz aspekty kliniczne i zasady rehabilitacji zaburzeń porozumiewania się człowieka, uwarunkowanych nieprawidłowościami w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. […]
Jest to cenny materiał źródłowy, który z pewnością znajdzie pełne wykorzystanie w kształceniu coraz szerszej rzeszy specjalistów z zakresu nie tylko neurologopedii, lecz także logopedii ogólnej, audiologii i foniatrii, psychologii, pedagogiki specjalnej oraz protetyki słuchu.

prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska   źródło opisu: http://www.termedia.pl/Ksiazka/-173 źródło okładki: http://www.termedia.pl/Ksiazka/-173

Wydawnictwo:
Andrzej Obrębowski
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
9788362138784

liczba stron:
488

słowa kluczowe:
Psychologia , neurologopedia

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski