w

Przemysław Jan Sieradzan – Aksamitni Terroryści. Narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskiej

Scena polityczna Federacji Rosyjskiej od lat wzbudza zainteresowaŞnie licznych badaczy i publicystów, jednak ich uwaga koncentruje się zazwyczaj na zagadnieniach dotyczących szeroko rozumianych elit władzy, podczas gdy spektrum ruchów politycznych w tym kraju jest nadzwyczaj szerokie i różnorodne. Panorama sceny politycznej dzisiejszej Rosji nigdy nie będzie pełna bez uwzględnienia ruchów kontestujących system polityczny Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie odrzucających tezę, zgodnie z którą wypracowane w Europie Zachodniej rozwiązania ustrojowe i mechanizmy regulujące życie społeczne posiadają uniwersalne zastosowanie. Na polskim rynku wydawniczym brakuje prac poświęcoŞnych rosyjskim antyokcydentalistom i ruchom radykalnym, występująŞcym przeciwko zastanemu porządkowi politycznemu z pozycji ideologii skrajnych. Debiutancka monografia Przemysława Sieradzana częściowo wypełnia tę lukę.
Praca Aksamitni terroryści – Narodowy bobzewizm w Federacji Rosyjskiej jest trzecią pozycją w serii “Unia Europejska – Wschód”, będącą wspólnym przedsięwzięciem Zakładu Badań Wschodnich i Zakładu Instytucji EuropejŞskich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszą pozycją w serii była praca Marcina Bodio Stosunki Unia Europejska-Rosja – stan i perspektywy rozwoju, drugą – Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej (tradycja i współczesność) Jarosława Ćwiek-Karpowicza.
Autor niniejszej monografii zmierzył się z zagadnieniem syntezy ekstre-mizmu politycznego lewicy i prawicy, określanej także mianem “sojuszu ekstremów” – za egzemplifikację tego fenomenu posłużyły mu doktryna i ruch polityczny narodowego bolszewizmu. Praca rozpoczyna się od opisu ideowo-filozoficznych korzeni tego nurtu politycznego – tak rosyjskich, jak i pozarosyjskich.   źródło opisu: Dom Wydawniczy Elipsa 2008 źródło okładki: http://elipsa.pl/pl/p/Aksamitni-terrorysci.-Narodo…»

Wydawnictwo:
Elipsa
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
9788371518089

liczba stron:
172

słowa kluczowe:
Politologia , polityka rosyjska , fakcje polityczne

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski