w

Randall Collins – Łańcuchy rytuałów interakcyjnych

“Teoria rytuałów interakcyjnych jest zagadnieniem kluczowym dla mikrosocjologii, z kolei mikrosocjologia stanowi punkt wyjścia dla wielu koncepcji o szerszym zasięgu. Interakcja twarzą-w-twarz, o małej skali, zachodząca tu i teraz, jest sceną oraz terenem działania aktorów społecznych. Jeżeli chcemy odnaleźć sprawczą podmiotowość (agency) życia społecznego, to znajduje się ona właśnie tutaj. W niej tkwi energia ruchu i zmiany, spoiwo solidarności oraz konserwatyzm zastoju. To tu lokują się intencjonalność i świadomość, tu także jest miejsce dla istnienia emocjonalnych i nieświadomych aspektów ludzkiej interakcji”.
(fragment książki, s.17)   źródło opisu: Wydawnictwo Nomos, 2011 źródło okładki: http://www.nomos.pl/products/collinsmaly.JPG

Wydawnictwo:
Nomos
tytuł oryginału:
Interaction: Ritual Chains

data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7688-074-7

liczba stron:
513

słowa kluczowe:
Collins , Interakcjonizm , Interakcja , Komunikacja społeczna , Socjologia , Rytuał interakcyjny , Nauki społeczne , Współczesne teorie socjologiczne

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski