w

Renata Małgorzata Ilnicka – Wybrane aspekty przemocy.Diagnoza i profilaktyka

Zjawisko przemocy budzi zainteresowanie wielu środowisk: naukowego, medycznego, wymiaru sprawiedliwości, jak i innych grup społeczeństwa polskiego z różnych powodów. Jedną z przyczyn tego zainteresowania jest potrzeba zrozumienia przemocy i agresji, jako zachowania nieakceptowanego, wywołującego niepokój o bezpieczeństwo własne i naj¬bliższych nam osób, naruszającego ład i normy społeczne, powodującego frustrację, lęk, złość i często bezsilność.
Istnieją też przyczyny obiektywne, do których należą: wzrost agresywności, jaką możemy zaobserwować u coraz młodszych osób, przestępczość, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, niewydolność instytucji rodziny oraz systemu oświatowo-wychowawczego.
W sytuacji zwiększonych potrzeb i zadań struktury profilaktycznej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej w zakresie zapobiegania zjawisku przemocy, niniejsze opracowanie prezentuje naukowo-praktyczną specyfikę tego problemu.
W książce ukazana jest wielowątkowa problematyka zjawiska przemocy. Zaprezentowano nurt terapeutyczno-resocjalizacyjny w postępowaniu z jednostkami agresywnymi, jak również analizę doświadczeń praktycznych dotyczących specyfiki przemocy w rodzinie. Zbiór otwierają rozważania teoretyczne związane z przemocą seksualną wobec dzieci. Następnie omówiono kwestie zachowań autodestrukcyjnych w populacji dzieci i młodzieży w aspekcie badań i doświadczeń praktycznych oraz przestępczości nieletnich z perspektywy przestępstw agresywnych.
Kolejnym aspektem poruszanej problematyki jest kwestia funkcjonowania sekt w Polsce, a w szczególności jednostkowe skutki, jakie niesie ta forma działań przemocowych. Poświęcono także uwagę teoretyczno-praktycznej analizie przemocy instrumentalnej w zakładach penitencjarnych oraz możliwości jej zapobiegania/ograniczania. Omówiono również zagadnienie przemocy psychicznej wobec osób dorosłych, jakże często i występującej w miejscu pracy, ukazując zarazem przykładowe metody oddziaływań pro¬filaktycznych wobec ofiar mobbingu.   źródło opisu: okładka książki źródło okładki: Zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Akapit
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788389163523

liczba stron:
182

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski