w

Renata Naprawa – Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (część III) Dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – gimnazjum

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne powstały z myślą o nauczycielach uczących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; specjalistach: psychologach, pedagogach, terapeutach, logopedach pracujących na co dzień
z wyżej wymienioną grupą uczniów, a także o osobach z najbliższego otoczenia dziecka – rodzicach, rodzeństwie.
Proponowane programy umożliwiają wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Pozwalają na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiału, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania dzieci.
Układ treści kształcenia, obszarów ma charakter spiralny. Do poszczególnych działów programu, materiału powraca się w każdym cyklu edukacji i uwzględniając zasadę stopniowania trudności, rozszerza się zakres zakładanych osiągnięć w celu wyposażenia wychowanków w takie umiejętności, sprawności i nawyki, aby zdobyli maksymalną niezależność życiową i mogli uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi członkami ludźmi.
Programy zawierają zadania szkoły, cele rewalidacyjne, zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym. Obejmują trzy obszary:
Obszar I – Obsługiwanie samego siebie “Ja z samym sobą”
Obszar II – Uspołecznienie “Ja i otoczenie”
Obszar III – Rozwijanie sprawności i umiejętności “Ja w środowisku szklonym”
oraz zestawy wybranych ćwiczeń narządów aparatu mowy, analizy i syntezy wzrokowej, percepcji słuchowej, ćwiczeń motoryki dużej i małej, edukacji ruchowej korygującej deficyty rozwojowe.   źródło okładki: http://www.kompendium.info.pl

Wydawnictwo:
Harmonia
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
9788371342820

liczba stron:
94

kategoria:
poradniki

język:
polski