w

Romuald Grzybowski – Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009)

Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian – głównie demograficznych i społeczno-gospodarczych – występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego. Zebrany materiał przedstawiono w czterech częściach. Pierwszy blok zagadnień dotyczy refleksji nad kształceniem do pracy socjalnej, czyli tendencji, wyzwań i dylematów edukacji w zakresie pracy socjalnej. W części drugiej zebrano teksty, których tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem i kompetencjami podmiotów polityki zabezpieczenia społecznego. Część trzecia tomu jest poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze pracy socjalnej, a w ostatniej autorzy artykułów koncentrują się na wieloaspektowości pracy socjalnej.   źródło opisu: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010 źródło okładki: http://impulsoficyna.com.pl

Wydawnictwo:
Impuls
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7587-506-5

liczba stron:
508

słowa kluczowe:
historia oświaty , edukacja , pedagogika , monografia

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski