Językoznawstwo

Ryszard Handke – O czytaniu: Krótki zarys wiedzy o dziele literackim i jego lekturze

Książka jest przeznaczona dla uczniów szkół średnich, a jej celem jest przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu nauki o literaturze dotyczących budowy i funkcjonowania dzieła, aby uczynić lekturę dzieł bardziej świadomą, a przez to głębszą i owocniejszą.
Zawiera ona także podręczny słownik terminów związanych z literaturą i kulturą, który uzupełnia wykład. Pozwala on dokładniej rozumieć używane w tekście wykładu terminy, a jednocześnie jest wzbogacany przez odsyłacze włączające do niego odpowiednie partie szerszych informacji zawartych w wykładzie lub definicje pojęć stanowiących integralną część wykładu.  

Wydawnictwo:
WSiP
data wydania:
1984 (data przybliżona)

ISBN:
83-02-02069-9

liczba stron:
1696

słowa kluczowe:
teoria literatury , budowa dzieła literackiego , dzieło literackie

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski