w

Ryszard Herbut – Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej

Problematyka przemian politycznych w państwach Europy Środkowo-wschodniej nie doczekała się jak dotąd – w piśmiennictwie polskim – systematycznego ujęcia porównawczego. Opracowanie wrocławskich politologów poświęcone odbudowie demokracji w Polsce, Czechach,
Słowacji i na Węgrzech jest udaną próbą wypełnienia tej luki. Książka przedstawia proces reform politycznych w czterech wymienionych państwach oraz analizuje ich dotychczasowe efekty. Czytelnik znajdzie w niej nie tylko analizę teoretyczną, ale również bogaty materiał faktograficzny. Na podstawie licznych i umiejętnie zestawionych danych, obrazujących m.in. ewolucję formy rządu, zmianę zachowań wyborczych czy kształtowanie się systemów partyjnych, konstruowana jest odpowiedź na zasadnicze pytania: o podobieństwa i różnice procesu
demokratycznej rekonstrukcji oraz o perspektywy demokracji w tej części Europy. Warto podkreślić obiektywizm ocen, ostrożność w formułowaniu uogólnień oraz przezwyciężenie swoistego “polonocentryzmu”, charakteryzującego liczne dyskusje o transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej.
Inną zaletą pracy jest jej wielowymiarowe spojrzenie na problematykę zmiany politycznej. Autorzy prezentują teoretyczne ujęcia procesu transformacji, jej społeczno-kulturowe podłoże, rolę otoczenia międzynarodowego, ewolucję instytucjonalną oraz zmianę zachowań politycznych.
W ten sposób Czytelnik otrzymuje kompleksowy obraz procesów politycznych zachodzących w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Już z tego choćby względu warto polecić niniejszą książkę nie tylko studentom politologii, dla których przede wszystkim była pisana, ale również zainteresowanym zmianami politycznymi zachodzącymi w państwach postkomunistycznych.   źródło opisu: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1997 źródło okładki: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1997

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
data wydania:
1997 (data przybliżona)

ISBN:
832291637X

liczba stron:
252

słowa kluczowe:
demokracja , Europa , analiza porównawcza , polityka , politologia

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski