Językoznawstwo

Ryszard Murat – Język japoński. Kurs języka i kultury japońskiej dla samouków. Część 3

Niewielka książeczka do nauki języka japońskiego na stopień 7 kyū.

Spis treści:

Wstęp
Lekcja 4
– Szereg sylabowy: ta chi tsu te to
– Słownictwo
– Udżwięcznienie
– Pisownia szeregu sylabowego: ta chi tsu te to
– Pisownia sylaby re
– Gramatyka
a) rozpoznanie części mowy
b) liczba pojedyncza i mnoga
c) miejsce partykuły wa w zdaniu
d) przymiotniki (keiyōshi)
e) budowa zdania prostego z przymiotnikiem
– Ćwiczenia
– Znaki kultury japońskiej
a) ta – pole ryżowe
b) take – bambus

Lekcja 5
– Szereg sylabowy: na ni nu ne no
– Słownictwo
– Pisownia szeregu sylabowego na ni nu ne no
– Gramatyka
a) rozpoznanie części mowy
b) zaimki wskazujące miejsca: koko, soko, asoko
c) zaimek pytający: doko
d) użycie zaimków wskazujących miejsce w zdaniu prostym
e) partykuła podmiotu – ga
– Ćwiczenia
– Znaki kultury japońskiej
a) suna – piasek
b) nō – rodzaj teatru japońskiego

Lekcja 6
– Szereg sylabowy: ha hi fu he ho
– Słownictwo
– Pisownia szeregu sylabowego: ha hi fu he ho
– Gramatyka
a) partykuła dopełniacza – no
b) zdanie proste z dopełniaczem
– Ćwiczenia
– Znaki kultury japońskiej
a) hata – flaga
b) hotoke – Budda, zmarły

Tabele do nauki pisowni wprowadzonych znaków hiragana
Mikołaj Melanowicz
Ryszard Murat
Tsunami   źródło opisu: Opis autorski źródło okładki: Zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Tsunami
data wydania:
1992 (data przybliżona)

liczba stron:
49

słowa kluczowe:
język japoński

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski