w

Sabina Guz – Edukacja w systemie Marii Montessori. Wybrane obszary kształcenia. Tom 1-2

Jest to drugie wydanie książki, zmienione i uzupełnione. Autorka po
przedstawieniu czytelnikom podstaw edukacji w systemie Montessori
dokładniej zajmuje się niektórymi obszarami kształcenia dzieci w tym
systemie, a mianowicie obszarem życia codziennego, kształcenia zmysłów
oraz wybranymi zagadnieniami edukacji matematycznej prowadzonej w
przedszkolu i szkole. W książce przedstawiono teoretyczne podstawy pracy
nauczycieli w systemie Montessori oraz oryginalne materiały dydaktyczne
z obszaru kształcenia zmysłów i edukacji matematycznej, opracowane przez
twórczynię metody, jej współpracowników i następców. Prezentacji
materiałów dydaktycznych towarzyszą przykłady praktycznych rozwiązań
metodycznych oraz zestawy zadań i ćwiczeń możliwych do wykorzystania
przez uczniów i nauczycieli w pracy indywidualnej i zespołowej. Omawiane
zagadnienia są bogato ilustrowane barwnymi fotografiami, rysunkami
schematami. Książka jest adresowana do wszystkich, którzy interesują się
pedagogiką Montessori, a przede wszystkim do studentów pedagogiki oraz
czynnych zawodowo nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej. Przydatna też może być nauczycielom metodykom
pracującym w starszych klasach szkoły podstawowej oraz pedagogom
specjalnym i nauczycielom pracującym w placówkach integracyjnych, a
także rodzicom zaangażowanym w indywidualną, domową edukację swoich
dzieci.
  źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Sabina Guz
ISBN:
9788377846834

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski