w

Sally Raymond – Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją. Poradnik dla rodziców.

Dysleksja oznacza trudności słowne lub językowe. Obejmuje m.in. mówienie, gramatykę, ujmowanie znaczenia i w dużym stopniu wiąże się z procesami pamięciowymi umysłu. Odkrycie dysleksji u własnego dziecka nie jest łatwe z uwagi na złożoność zjawiska. Książka S. Raymond ma w tym pomóc. Autorka ogólnie wyjaśnia przyczyny dysleksji i na konkretnych przykładach uczy rodziców rozpoznawać i rozumieć owe specyficzne trudności, a tym samym skutecznie wspierać dziecko w ich przezwyciężaniu. Dotyczy to zarówno jego funkcjonowania w domu rodzinnym, jak i poza nim, zwłaszcza współpracy ze szkołą i innymi placówkami zajmującymi się uczniami o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poradnik zawiera również działania pomocowe oraz informacje o dostępnej w Polsce literaturze przedmiotu i instytucjach wspomagających dziecko dyslektyczne.  

Wydawnictwo:
Jedność
tytuł oryginału:
Helping children cope with dyslexia

data wydania:
2004 (data przybliżona)

ISBN:
83-7224-789-7

liczba stron:
122

słowa kluczowe:
dysleksja

kategoria:
poradniki

język:
polski