w

Sławomir Łodziński – Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku

W książce analizowane są problemy oficjalnego uznawania przez państwo mniejszości narodowych i etnicznych, gwarantowania im specjalnych praw, postrzegania przez nie stosunków z większością (poczucia dyskryminacji) oraz sposobów ich integracji w naszym społeczeństwie. Polska, mimo że jest krajem jednolitym etnicznie, pozostaje ciekawym przykładem tych zjawisk. Omówiono także najnowszą ustawę o ochronie mniejszości narodowych i języku regionalnym przyjętą przez Sejm w styczniu 2005 r. Autor stara się dowieść, że w Polsce sposób ochrony mniejszości narodowych stanowił kompromis między wymaganiami wprowadzenia odnośnych standardów europejskich a koniecznością utrzymania suwerenności państwa i jego kulturowej jednolitości oraz społecznymi oczekiwaniami większości, dotyczącymi prawa do manifestowania swojego przywiązania do wartości narodowych.   źródło opisu: Scholar, 2008 źródło okładki: Scholar, 2008

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Scholar
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
83-7383-068-5

liczba stron:
320

słowa kluczowe:
mniejszości narodowe , mniejszości etniczne

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski