w

Stanislav Kratochvil – Terapia małżeńska

“Podręcznik ten informuje o możliwościach działalności leczniczej w przypadkach zaburzeń w pożyciu małżeńskim. Pierwszy rozdział prezentuje przegląd współczesnych teoretycznych koncepcji takiej działalności. Drugi charakteryzuje komunikację pary małżeńskiej i udziela praktycznych wskazówek, jak ją doskonalić. Rozdział trzeci zwraca uwagę na podstawowe typy problemów małżeńskich i przynosi propozycje ich rozwiązywania. Czwarty rozdział podaje instrukcje organizacji i taktyki w terapii małżeńskiej. Piąty rozdział przynosi informacje na temat badania.
Trzecie wydanie uzupełniono o nowe informacje, przede wszystkim w rozdziale o koncepcjach, o rozwiązywaniu głównych problemów małżeńskich oraz o organizacji i taktyce w terapii małżeńskiej.
Podręcznik jest przeznaczony dla psychoterapeutów i doradców małżeńskich, ale może posłużyć także pracownikom innych wspomagających profesji oraz studentom medycyny, psychologii i nauk społecznych.”
Stanislav Kratochvil

Terapia Małżeńska S. Kratochvila jest unikalną książką na polskim rynku wydawniczym, poświeconą terapii par małżeńskich. Problem ten, obecny w codziennej praktyce terapeutycznej, doczekał się wyjątkowo małej liczby fachowych opracowań autorstwa uznanych autorów.
Terapia małżeńska jest szczególną formą psychoterapii, która jest zorientowana na leczenie zaburzeń pożycia małżeńskiego działaniem psychologicznym. Renomowany autor prezentuje przegląd współczesnych teoretycznych koncepcji małżeńskiej psychoterapii, przedstawiających różne wyobrażenia na temat przyczyn powstawania małżeńskiej dysharmonii. Dużo uwagi poświęca się komunikacji pary małżeńskiej i szeregowi praktycznych wskazówek, jak ją doskonalić oraz podstawowym typom małżeńskich problemów, które tkwią np. w osobowościach partnerów, w kształtowaniu się i w etapach rozwoju ich relacji, w wewnętrznych funkcjach małżeństwa: od rodzinnego budżetu aż po seks, a także w zagrażających wpływach zewnętrznych. Dla każdego z tych problemów przedstawia autor propozycje ich rozwiązania. Książka zawiera również praktyczne instrukcje organizacji i taktyki w terapii małżeńskiej oraz informacje na temat badania jej skuteczności. Praca jest przeznaczona dla doradców małżeńskich, psychologów klinicznych i lekarzy oraz dla studentów medycyny, psychologii i nauk społecznych.   źródło opisu: http://www.ikamed.pl/terapia-malzenska-vm00093 źródło okładki: http://www.ikamed.pl/terapia-malzenska-vm00093

Wydawnictwo:
Via Medica
tytuł oryginału:
Manzelska terapie.

data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
8389861348

liczba stron:
280

słowa kluczowe:
Psychologia , terapia małżeńska

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski