w

Stephen Rollnick – Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie

Najważniejsze dzieło przystępnie prezentujące dialog motywujący (DM) – efektywną metodę wspomagania zmiany. Obecne wydanie przedstawia nowy model DM oparty na czterech procesach: angażowania, ukierunkowywania, wywoływania i planowania. Jego twórcy – William R. Miller i Stephen Rollnick – pokazują, jak procesy te wyglądają w praktyce, opisują liczne zastosowania oraz rzetelnie dowodzą ich skuteczności.

Książka rozpoczyna się od gruntownego omówienia ducha i metody DM. Kolejne rozdziały zawierają szczegółowe wskazówki dotyczące ustanowienia silnej relacji roboczej, określenia przedmiotu uwagi i kierunku, wywołania i wzmocnienia u klienta motywacji do zmiany oraz sformułowania konkretnego planu działania. Autorzy opisują podstawowe umiejętności komunikacyjne wykorzystywane w DM, a zamieszczone przez nich przykłady dobitnie ilustrują, co należy robić, a czego unikać w trakcie skutecznego wdrażania DM w rozmaitych kontekstach. Przedstawiają także sposoby rozwijania biegłości w DM, integrowania go z innymi metodami oraz oceniania wierności wdrożenia interwencji. Podręcznik wzbogacają rozszerzona bibliografia oraz słowniczek terminów.
Książka stanowi obowiązkową lekturę dla specjalistów reprezentujących różne dziedziny opieki zdrowotnej, m.in. terapeutów uzależnień, psychologów klinicznych, psychiatrów, pracowników socjalnych, terapeutów rodzinnych, doradców, pielęgniarek, lekarzy i edukatorów medycznych.   źródło opisu: http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2256,strona,…(?) źródło okładki: http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2256,strona,…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
tytuł oryginału:
Motivational Interviewing, Third Edition: Helping People Change

data wydania:
2014 (data przybliżona)

ISBN:
9788323335658

liczba stron:
608

słowa kluczowe:
psychologia , psychoterapia , dialog motywujący , terapia motywująca , DM , TM , psychiatria

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski