Psychologia i socjologia

Steven A. Safren – Poskromić ADHD. Podręcznik terapeuty. Poznawczo-behawioralna terapia dorosłych

 ADHD jest coraz poważniejszym problemem nie tylko w przypadku dzieci,
ale również osób dorosłych. Prowadzi się wiele badań mających na celu
lepsze poznanie tego zaburzenia oraz opracowanie terapii, która pozwoli
w pełni nad nim zapanować. Klinicyści ze szpitala w Bostonie stworzyli
pierwszy program terapii ADHD dla dorosłych. Niniejszy podręcznik
zawiera omówienie tego programu. Autorzy charakteryzują najczęstsze
objawy ADHD, opisują kryteria diagnostyczne zaburzenia oraz analizują
wpływ leczenia farmakologicznego na poprawę stanu zdrowia. Przedstawiają
główne metody pracy terapeutycznej z pacjentem i pomagania mu w radzeniu
sobie z rozproszeniem uwagi, nadpobudliwością psychoruchową,
trudnościami z adaptacją w różnych środowiskach i z nawiązywaniem
trwałych relacji. Opisany program terapeutyczny obejmuje 12 sesji, z
których każda dotyczy innego problemu utrudniającego dorosłym z ADHD
funkcjonowanie. Ten przejrzysty układ pozwala terapeucie krok po kroku
pracować z pacjentem nad eliminowaniem każdej trudności. Ostatnia sesja
jest poświęcona utrwalaniu zaproponowanych rozwiązań, aby zapobiec
nawrotom objawów i aby pacjent umiał sam sobie z nimi poradzić.   źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
GWP Sp. z o.o.
data wydania:
2015 (data przybliżona)

ISBN:
9788374896047

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski

Wpis wyświetlony 9710 razy od 06.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku pdf i MOBI.