w

Tadeusz Natanson – Wstęp do nauki o muzykoterapii

By leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk.
(Hipokrates)
Datujące się od wieków bliskie stosunki sztuki, a szczególnie muzyki z medycyną,
mają swe źródło w podłoŜu tych dwu dziedzin-szeroko pojętym humanizmie.
Dla twórcy mazycmegozawsze było, jest i chyba będzie istotnym zagadnieniem, w
jabićsposób jego twórczość jest przyjmowana przez społeczeństwo, określa to
bowiem społeczną wartość i przydatność tej działalności.   źródło opisu: Ossolineum 1979 źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
data wydania:
1979 (data przybliżona)

ISBN:
8304002396

liczba stron:
222

słowa kluczowe:
Pedagogika , muzykoterapia

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski