Językoznawstwo

Tadeusz Sinko – Hellada i Roma w Polsce

PODTYTUŁ: Przegląd utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia.

PRZEGLĄD TREŚCI

Tematy antyczne w średniowieczu. W renesansie. W epoce baroku.Za Stanisława Augusta Nieaktualność tych dzieł

ROZDZIAŁ I : Antyk trójcy romantycznej

Grodek apostołem neohclleni/mu. Ideały neo-hellenizmu. Antyczne poematy romantyków an­gielskich. Niemcy. Francuzi. Filomaci. Mickiewicz. Słowacki. Krasiń­ski

ROZDZIAŁ II: Pobudki tyrtejskie

Ujejskiego „Maraton”. Pajgcrta „Kadmea”

Inne wiersze.Anczyca „Tyrteusz”. Kraushara „Arion”. Hordysza „Tyrtej”

ROZDZIAŁ III : K l a s y c z n y I a u r N o r w i d a .

Tragedia „Tyrtej”. A Dorio ad Pryggium. Poglądy na sztukę grecką. Cycero. Empenides. Ruiny. Pompeja. Wzroki. Juljusz Cezar. Kleopatra. Słodycz . Dwa męczeństwa. Quidam. Sody o klasykach (109). – – Lenartowicz „Sędziowie ateńscy”

ROZDZIAŁ IV: Czciciele piękna
Nowe oświetlenie Grecji. Żraichowskiej „Po­gadanka”. Faleńskicgo drobne wiersze
Althea. Sowiński. K. Brzozowski. Polewka (W Kulczycki). Asnyk K. M. Górski. J. Wcyssenhoff

ROZDZIAŁ V: Rzymskie powieści Kraszew­skiego

Caprae i Roma. Rzym za Nerona

ROZDZIAŁ VI: Grecja pozytywistów

Świętochowskiego„Antea”. Pauzanjasz. Allegorje. Aspazja. Konopnickiej „Prometeusz i Syzyf”. „Promeleusz”. Niemojewskiego.”„Wesele Promceteusza” Orkana . Konopnickiej Hypatia. „W pirejskim porcie” Kalokagathos. Hellenika. Italia. Fatum do Lykofrona Orzeszkowej „Myrtala”Drobne powiastki Sienkie­wicza „Quo Vadis”. Drobiazgi klasyczne Choiński

ROZDZIAŁ VII: Helleńskie wizje Młodej Polski i jej epigonów

K. Tetmajer. L. Rydel. J. Kasprowicz . L. Staff . J. Wiśniewski. J. Czaraowski . F. J. Galiński . J. Pietrzycki. S. Wyspiański

ROZDZIAŁ VIII: W poszukiwaniu starych źródeł dla nowego życia

Museion. L. H. Morstin. K. H. Rostworowski. T. Konczyński. J. Żuławski. M. Szukiewicz.

W. Kozicki. E. Jędrkicwicz . T. Czyżewski. J. N. Miller. L. Rygier. U. Hulrymowicz. F. Płażek.

E. Zegadłowicz

ROZDZIAŁ IX: Pod znakiem Dionizosa .

J. Tuwira. J. Iwaszkiewicz . Z. Karski. J. Braun . W. Grubiński. W. Zambrzycki. S. Jazgot. Wierzyńskicgo „Laur olimpijski” . F. Janczyk. II. Malewska. J. Pa-randowski. T. Zieliński. Filomata.

Skorowidz autorów i tematów   źródło opisu: Lwów, 1933 źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych
data wydania:
1933 (data przybliżona)

liczba stron:
398

słowa kluczowe:
hellada , roma , literatura polska , tradycja ,

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 1618 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i DOC.