w

Tadeusz Woś – Postępowanie administracyjne

Podręcznik zawiera pełny wykład na temat instytucji procesowych
tworzących jurysdykcyjne postępowanie administracyjne oraz postępowania
w sprawach wydawania zaświadczeń, petycji, skarg i wniosków –
regulowanych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
Przedstawia ponadto system postępowań administracyjnych – ich istotę,
przedmiot oraz podstawowe konstrukcje procesowe.

Książka powstała przede wszystkim z myślą o studentach kierunków prawa i
administracji szkół wyższych. Może również stanowić cenną pomoc dla:
adwokatów, radców prawnych i pracowników organów administracji
publicznej, którym – w związku z wykonywanym zawodem – znajomość
postępowania administracyjnego jest niezbędna.
  źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
mniej…
ISBN:
9788326481888

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski